Tommy Pettersson, en av delägarna och initiativtagaren till Gubbnästet, berättar mer om hur idén uppkom och vad som är drivkraften bakom engagemanget i Gubbnästet.  

”Jag inbillar mig och hoppas att fler företagare än jag med viss framgång och med stegen långt in i på livets stig funderar över innebörden i begreppet payback. Den här idén har vuxit fram succesivt och handlar i grunden om just payback. Att jag som mångårig företagare, likt mina kompanjoner i Gubbnästet, har möjlighet att hjälpa unga entreprenörer att förverkliga drömmen om eget företagande. Viljan att försöka underlätta för nästa generations företagare att komma igång med framgångsrik verksamhet borde vara självklar för alla entreprenörer med framtiden huvudsakligen bakom sig. För mig känns det extremt viktigt att på något vis försöka hjälpa till.

Fundamenten i Gubbnästet är vår samlade erfarenhet som företagare samt tillgången till kapital. I kombination med ovan beskrivna vilja vill jag påstå att vi har mycket goda förutsättningar att bidra till att ett antal nya företag får se dagens ljus. Jag tror dessutom, utan minsta tvekan, att kombinationen ny kunskap och gammal erfarenhet kraftigt ökar sannolikheten för framgång.

Processen bakom idéns framväxt skulle jag vilja beskriva som ”någorlunda förståndig gubbes” berättigade fundering kring, och reaktion på, en samhällsutveckling som han absolut inte känner sig bekväm med. Tyvärr har jag i mitt arbete tyckt mig se hur entreprenörskapets innersta drivkrafter motarbetas av ett alltmer tilltagande ”stolleri” i form av växande dokumentationshysteri. Hela tiden upplever jag att arbetet med ”överflödig dokumentation” växer på bekostnad av ”verkstad”. Det här är problematiskt.

Kring idén som sådan ska jag inte sticka under stolen med att tv-programmet Draknästet – främst i sin brittiska version – varit en inspiration, inte minst när det gäller ambitionen att ta rollen som väsentlig minoritetsägare med ägaransvar i de blivande entreprenörernas företag.

I utformandet av vår affärsidé har vi utgått från några grundläggande antaganden om de framtida entreprenörer vi ska ta oss an:

  1. Den tilltänkta entreprenören saknar inte sällan akademisk utbildning på högre nivå, och diverse varianter på ordet budget eller upprättande av – alla etablerade konsulters våta dröm – ”affärsplan” är fenomen som skrämmer dem. Krav på den typen av dokumentation tenderar att skapa fel fokus. Vid framtida framgångar kommer kraven på dokumentationskrävande styrmedel in naturligt i sammanhang, eftersom de eventuellt behövs. Men inledningsvis måste prioriteringen vara att söka den framgångsfödande kundnyttan.
  1. Storleken på det kapital som behövs för att komma igång med verksamheten är nästan alltid relativt begränsat även om vi naturligtvis inser att det för unga människor utan egna eller familjeägda tillgångar och/eller bankkontakter utgör ett oöverstigligt hinder.

Det är Gubbnästets sätt att uppträda och hur vi ser på den blivande entreprenören som skiljer oss från branschens mer etablerade aktörer. Våra två viktiga roller i nyföretagaretableringen ska vara den dels den som delägande finansiär och dels den som engagerad mentor. Men det är också av yttersta vikt att Gubbnästets verksamhet också framledes präglas av humor, medmänsklighet och trygghet. Om vi inte tar oss tid för ett gott skratt och njuter god nattsömn kommer vi aldrig lyckas uppfylla vår vision.

Det är med viss tillförsikt vi ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss. Kanske är rent av du en av de som vi kan hjälpa igång med eget företagande? Tveka inte att höra av dig.

Till sist: varför heter vi Gubbnästet? Det var ett förslag som uppkom från min brorson Fredrik (äras den som äras bör!). En slags lek med namnet Draknästet och att vi i ägarkretsen dessutom är ett gäng ”gubbar”. Svårare än så är det inte. Det har alltså inget att göra med de vi söker som entreprenörer. De kommer sannolikt vara i huvudsak unga människor, och tjejer som killar.

Fredrik – som själv är en ung entreprenör – är för övrigt också en förmåga vi knutit nära oss, baserat på insikten om svårigheten vi ”gubbar” har att kommunicera ut vårt budskap i dagens internetbaserade informationsvärld. Därför har han tilldelats den viktiga rollen som vår externa kommunikatör.”